SQL'de Where Kullanımı Şarta Göre Veri Çekme

Editör 15.10.2016 01:05 Ms SQL
SQL'de Where Kullanımı Şarta Göre Veri Çekme

 Ms Sql de Select ifadesi ile veri çekerken istediğimiz şarta göre verilerin gelmesi için where deyimini kullanırız. Örneğin persobnel tablomuzda "bilgi işlem" biriminde çalışanların gelmesini istersek bu ifade ile bunu sağlayabiliriz. Aşağıda örnek tablomuz:
 

 

tablo: personel

ID isim bolum dtarihi dyeri maas
24 Faruk Yemiş Muhasebe 1982 Konya 1100
42 Ali Şehin Bilgi İşlem 1977 Antalya 1450
54 Hasan Kaya Bilgi İşlem 1965 Konya 1400
61 Mehtap Yalnızca Arşiv 1980 İstanbul 1300

Not: Tablodaki ID alanı birincil anahtar, ID, dtarihi ve maas alanları sayısal, diğerleri metin tiptedir. 

 

Bilgi işlem Bölümünde bulunan personel için

      select * from personel where bolum="Bilgi İşlem" 

sorgusunu kullanırız. where ifadesinden sonra tablomuzda ilgili alanın kolon başlığını yazarız. Eşittir ifadesinden sonra Tırnak içerisinde şartımız neyse onu yazarız.

Bunlarada Bakabilirsiniz