Değişkenler int Değişkeni Nasıl Tanımlanır

Editör 01.10.2016 13:21 C#
Değişkenler int Değişkeni Nasıl Tanımlanır

C# içerisinden kullanacağımız her değişkenin bir tipi olmalıdır. Bu tip sayesinde değişken üzerinde bir işlem yapılacağında nasıl bir işlem yapılacağına karar verilebilir. Bu sayede programda bütünlük korunur. Bir değişkenin tipi için C# içerisinde hazır tipler vardır. Bu tiplerin en basiti tamsayı (int) türüdür. Bu türden yararlanarak bir değişkenin nasıl tanımlanacağını inceleyelim.

 

Bir değişken tanımlanırken şu format izlenmelidir:

<değişken-tipi> <değişken- adı> = <ilk-değer>

Örneğin sayi isminde, tamsayı türünden bir değişken tanımlamak için Main içerisine yazmamız gereken ifade şöyle olmalıdır:

                int sayi = 0;

Burada değişkenin adı program içerisinde daha önce kullanılmamış bir isim olmalıdır. Aksi halde programı çalıştırırken hata ile karşılaşırız. Değişken adından sonra gelen 0 ise değişkene atanan ilk değer olmaktadır. Artık değişkenimiz kullanıma hazır. Artık değişkeni kullanmak için tek yapmamız gereken değişkeni adıyla çağırmak olacaktır. Örneğin konsol ekranına değişkenimizin değerini yazdırmak için tek yapmamız gereken değişken tanımlamasından sonra Console.WriteLine(sayi); yazarak değişkenimizi ekrana yazılacak parametre olarak yollamaktır. Bu işlemler sonucunda sayi isminde bir değişken tanımlamak, ilk değer atamak ve değeri ekrana yazdırmak için yazdığımız kodların toplu hali şöyledir:

using System;

 

namespace KitapProje

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi = 0;

            Console.WriteLine(sayi);

        }

    }

}

Bunlarada Bakabilirsiniz