Web Sayfasını PDF olarak Kaydetme html to pdf

Editör 07.02.2017 02:25 Asp.Net
Web Sayfasını PDF olarak Kaydetme html to pdf

Merhabalar;

İstediğimiz bir websayfasını htmlden pdfe çevirmek istersek  sayfamıza bir textbox vbe buton ekliyoruz.butonun click eventine aşağıdaki kodları yazıyoruz. textboxdan verilen url de bulunan sayfa pdfe çevrilecektir.

 

 

protected void convertToPdfButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // HTML to PDF çeviricisi standart ayarları ile oluşturuluyor.
    HtmlToPdfConverter HtmlPdf = new HtmlToPdfConverter();

    // Dönüştürücüyü lisanslı modda kullanmak için satın aldıktan sonra alınan lisans anahtarını ayarlayın
    htmlPdf.LicenseKey = "fvDh8eDx4fHg4P/h8eLg/+Dj/+jo6Og=";

    // URI bağlantılarının HTML'den PDF'ye dönüştürülmesini sağlamak için bir özellik ayarlayın
    // Özellik ayarla bırakırsanız, URI bağlantılarının HTML'den PDF'ye dönüştürülmesi varsayılan olarak etkindir
    HtmlPdf.PdfDocumentOptions.LiveUrlsEnabled = enableUriLinksCheckBox.Checked;

    // HTML sayfasını bir bellek arabelleğindeki bir PDF belgesine dönüştürme
    byte[] bellek = HtmlPdf.ConvertUrl(textboxUrl.Text);

    
    Response.AddHeader("Content-Type", "application/pdf");

    
    Response.AddHeader("Content-Disposition", String.Format("attachment; filename=htmldenpdf_cevrilen_sayfa.pdf; size={0}", bellek.Length.ToString()));

    Response.BinaryWrite(bellek);

    Response.End();
}

Bunlarada Bakabilirsiniz