ASP.NET EVAL İLE IF - ELSE IF - ELSE YAPISI HTML İÇİNDE

Editör 23.09.2017 16:08 Asp.Net
ASP.NET EVAL İLE IF - ELSE IF - ELSE YAPISI HTML İÇİNDE

Diyelim ki veritabanımızdaki bir tabloda tur adlı bir sütunumuz var ve bit tipinde. Bunu kod tarafında bir dropdown elementinden seçtiriyoruz ve value kısmı 0 veya 1 şeklinde. Bu değerlere göre veritabanına farklı ifadeler kaydediyoruz. Sonrasında bu değerleri gösterirken 0 veya 1 şeklinde değil de nvarchar ifadeleri şeklinde göstermek istersek ( aynı zamanda başka verilerimiz de olsun ve bu alanın repeaterın içinde kaldığını varsayalım. ) repeater içinde bu ifadelerin değerlerine göre string ifadeleri nasıl yazdırırız ?

Normalde Repeater elementinden gelen verilerimizi ilgili yerlere doldurma işlemini yaparken sütunların nerelere yerleşeceğini Eval kelimesiyle belirliyorduk. Örneğin tasarım kısmında tur alanını gösterirken,

<%#Eval("tur")%>    şeklinde yazarız. Fakat bu şekilde yazdığımızda veritabanında tur alanını bit olarak belirlediğimizden karşımıza çıkan sonuç 0 veya 1 olan sayılar olacaktır.

Bu 0 veya 1 e karşılık gelen string ifadeleri yazdırmak için Eval cümleciğini şöyle değiştirelim;


<%# Eval("tur").ToString() == "0" ? "Genel Özellik" : Eval("tur").ToString() == "1" ? "Teknik Özellik" : "" %>

Bu cümlecik ile veritabanından gelen tur alanını string ifadeye çevirip 0 ile karşılaştırdık. Eğer gelen ifade 0 ise "Genel Özellik", 1 ise "Teknik Özellik" ifadelerinin görünmesini sağladık. Böylece İlk Eval cümlesi ile if koşulunu ikincisi ile else if koşulunu ve son olarak da boş string ("") olarak  da else koşulunu belirlemiş olduk.


Aynı zamanda Eval cümlesini karşılaştırdığımız string ifadenin içine html taglerini de yerleştirip bunlara style belirleyebiliriz. Örneğin ;

<%# Eval("tur").ToString() == '<span style="font-color:darkred;">0</span>' ? "Genel Özellik" : Eval("tur").ToString() == "1" ? "Teknik Özellik" : "" %>


şeklinde yazarak string ifadeyi biçimlendirebiliriz.

İyi çalışmalar.

kaynak:http://www.aylinsevik.com/2017/08/aspnet-eval-ile-if-else-if-else-yaps.html

Bunlarada Bakabilirsiniz