Mvc Ajax Resim Yükleme Upload Nasıl Yapılır

Editör 21.03.2017 18:36 Asp.Net Mvc
Mvc Ajax Resim Yükleme Upload Nasıl Yapılır

Ajax ile sayfayı yenileme işlemi yapmadan resim upload nasıl yapılacağı ile ilgili kodlar aşağıdadır.

View'de ki kodlar

<input type="file" id="FileUpload1" /> 
<input type="button" id="btnUpload" value="Dosya Yükle" /> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $('#btnUpload').click(function () { 

    if (window.FormData !== undefined) { 

      var fileUpload = $("#FileUpload1").get(0); 
      var files = fileUpload.files; 

      var fileData = new FormData(); 

      for (var i = 0; i < files.length; i++) { 
        fileData.append(files[i].name, files[i]); 
      } 

      fileData.append('username', ‘aspnetWebsite’); 

      $.ajax({ 
        url: '/Home/DosyaYukle', 
        type: "POST", 
        contentType: false, 
        processData: false, 
        data: fileData, 
        success: function (result) { 
          alert(result); 
        }, 
        error: function (err) { 
          alert(err.statusText); 
        } 
      }); 
    } else { 
      alert("Form Data desteklenmiyor."); 
    } 
  }); 
}); 
</script> 

Controller'daki kodlar

[HttpPost] 
public JsonResult DosyaYukle() 
{ 
  var yazilimsozluk = Request.Form.ToString().Split('=')[1];
  if (Request.Files.Count > 0) 
  { 
    try 
    { 
      HttpFileCollectionBase files = Request.Files; 
      for (int i = 0; i < files.Count; i++) 
      { 

        HttpPostedFileBase file = files[i]; 
        string fname; 

        if (Request.Browser.Browser.ToUpper() == "IE" || Request.Browser.Browser.ToUpper() == "INTERNETEXPLORER") 
        { 
          string[] testfiles = file.FileName.Split(new char[] { '\\' }); 
          fname = testfiles[testfiles.Length - 1]; 
        } 
        else 
        { 
          fname = file.FileName; 
        } 

        fname = Path.Combine(Server.MapPath("~/Uploads/"), fname); 
        file.SaveAs(fname); 
      } 
      return Json("Dosya Yükleme Başarılı"); //buradan dosya adını view'e gonderip oradan yüklediğiniz resmi basabilirsiniz. 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
      return Json("Hata Oluştu: " + ex.Message); 
    } 
  } 
  else 
  { 
    return Json("Dosya seçilmedi"); 
  } 
} 

Success kısmından şu komutu yazarsanız

$('#ResimImgSrc').attr('src', "https://domain.com/Upload/" + response);

Dönen resmi sayfada göstermenize yarar

Bunlarada Bakabilirsiniz